След проведен конкурс е определен концесионер на морски плаж "Св. Св. Константин и Елена - юг", област Варна, съобщи пресслужбата на МС.

Министерският съвет упълномощи министъра на туризма Николина Ангелкова да сключи договор за концесия със "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД. Договорът трябва да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на правителственото решение за определяне на концесионер на морския плаж.

За целия срок на договора за концесия концесионерът се задължава да предоставя в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж един чадър и един шезлонг на цена от по 10 лева всяко.

Определиха концесионери за плажове в Приморско и Св. Св. Константин и Елена

Определиха концесионери за плажове в Приморско и Св. Св. Константин и Елена

Ще стопанисват плажовете 15 години

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 13,8% без ДДС или 100 979,71 лв. с ДДС за първата година от срока на концесията.

Началната дата на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор, но не по- рано от 1 януари 2019 г.

Правителството одобри по 10 лв. за шезлонг и чадър в "Св. Св. Константин и Елена"

Правителството одобри по 10 лв. за шезлонг и чадър в "Св. Св. Константин и Елена"

По 8 лева за шезлонг и чадър на плажа "Слънчев ден"