Правителството определи концесионерите на морските плажове "Приморско-централен", община Приморско и "Св. Св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна. Концесионерите са определени след проведени конкурси и ще стопанисват плажовете за срок от 15 години.

За концесионер на плаж "Приморско-централен" е определен "СОФ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. Той ще предлага цена на чадър и на шезлонг от по 1 лв. в платената зоната на плажа.

Правителството одобри по 10 лв. за шезлонг и чадър в "Св. Св. Константин и Елена"

Правителството одобри по 10 лв. за шезлонг и чадър в "Св. Св. Константин и Елена"

По 8 лева за шезлонг и чадър на плажа "Слънчев ден"

Плажът "Св. Св. Константин и Елена - голям плаж" ще се стопанисва от "Свети Свети Константин и Елена Холдинг" АД. Цената за ползване на чадър и шезлонг е от по 10 лв.

Размерът на концесионните плащания за всяка календарна година от срока на концесиите е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове, както и предложените от концесионерите размери на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане.

Вицепремиерът чака по Черноморието законът да се спази

Вицепремиерът чака по Черноморието законът да се спази

Симеонов: Не знам какво повече трябва да се доказва

Прекратява се процедурата по предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Ривиера", община Варна, поради липса на оферта, чието съдържание да отговаря на изискванията, определени с документация за концесията.

При изпълнение на законовите изисквания и в срок, Министерството на туризма ще възстанови депозитите и ще върне гаранциите за участие в конкурса на участниците.

24-годишнa печели търга за плаж "Варвара"

24-годишнa печели търга за плаж "Варвара"

Плажната ивица е над 3 000 кв. м., а годишната наемна цена е 48 000 лв. с ДДС