Дискусия за развитието на туризма се проведе днес в Университета за национално и световно стопанство, предаде БНТ.

Инициатор на събирането е лидерът на ДПС Ахмед Доган.

Специалисти от туристическия бранш, политиката, изпълнителната власт и науката обсъдиха липсата на кадри в туризма и безразборното застрояване.

Те констатираха огромен дисбаланс между възможностите за развитие на туризъм и кадрите.

Заключението на специалистите е, че всяка година висшите училища дават по 1000 специалисти по туризъм, но голяма част от тях напускат страната, или се преквалифицират.

"Хаотичното развитие, липсата на концепция и на стратегия и на програма, както щете, доведе до тази ситуация. За съжаление, държавата все още няма ясна представа за приоритетите си в туризма и за превръщането на туризма в действителна индустрия", каза Ахмед Доган.

От бранша набелязаха мерките, които е необходимо да бъдат взети. Това са:

  • по-ниска ставка на ДДС
  • изграждане на пречиствателни станции
  • закон за Черноморското крайбрежие, който да спре бетонизирането
  • обучение на повече кадри

Те изразиха недвусмислено, че НАТУРА 2000 е шанс за развитие на по-конкурентен туристически продукт и запазване на националната идентичност.

Над 130 разрешителни за емисии на парникови газове са издадени от МОСВ на предприятия, които влизат в обхвата на европейската схема за търговия с емисии.

Това съобщи днес министър Джевдет Чакъров пред участниците в кръгла маса за развитието на туризма у нас, информираха от пресцентъра на МОСВ.

Бяха поставени и въпросите за изменението на климата и изпълнението на ангажиментите на страната ни по Протокола от Киото.

"И двата национални плана за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за 2007 г. и 2008 - 2012 г. бяха изпратени в Брюксел за одобрение от Европейската комисия, вече получихме коментарите по плана за 2007 година и върнахме нашите отговори", информира министърът.

Сега се чакат коментарите и по втория план.

Джевдет Чакъров отново подчерта, че и в двата плана в максимална степен са удовлетворени заявките на бизнеса с цел те да разполагат с достатъчен ресурс свободни емисии, за да не се налага да купуват допълнителни квоти, което би довело до увеличаване на себестойността на продукцията и на цените за потребителите.

"Особено внимателен беше подходът ни за такива социално чувствителни сектори като енергетиката и хранително-вкусовата промишленост", каза министърът.

Той съобщи още, че Националният регистър за отчитане на транзакциите с емисионни квоти ще остане в България, за разлика от редица европейски страни, които са изнесли регистрите в други държави.