През септември у нас са функционирали 2 589 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Това показват данните на Националния статистически институт.

102 900 е броят на стаите в тях, а на леглата - 227 200.

Спрямо септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11.5%, а броят на леглата в тях - с 22.9%.

Нощувките във всички места за настаняване през септември тази година е 1 787 200, или с 42.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 47.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

С над 60% намалява броят на отчтените нощувки в туризма в сравнение с 2019 г.

С над 60% намалява броят на отчтените нощувки в туризма в сравнение с 2019 г.

Регистриран е 77% срив при чуждите граждани

През септември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.6% от нощувките на чужди граждани и 26.3% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 31.3%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2020 г. намалява с 30% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 593 300. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 63.4%, докато при българите има увеличение - с 11.6%. Сънародниците ни, нощували в местата за настаняване през септември 2020 г., са 421 500 и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Чуждите граждани са 171 800 и са реализирали средно по 4.1 нощувки, като 77.6% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

27.3% е общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2020 г. Тя намалява с 9.1% в сравнение със септември 2019 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.6%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24.7%, и с 1 и 2 звезди - 19.1%.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. достигат 88.1 млн. лв., или с 47.1% по-малко в сравнение със септември 2019 г. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 67.5%, докато тези от българи се увеличават - с 18.2%.