Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е входирала жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу заповедта на здравния министър Костадин Ангелов от 18 март, с която се наложиха ограничения за 10 дни за овладяване на епидемичната ситуация.

Конкретно хотелиерите обжалват затварянето на спа центровете и заведенията в хотелите и другите места за настаняване, но без държавата да предложи каквито и да е компенсации на бизнеса. В жалбата си браншовата организация подчертава, че от началото на кризата с Ковид-19 единственият сектор от туристическата индустрия, който не е бил обезщетен от държавата за принудителното си спиране на работа и ограниченията, е хотелиерският. Жалбата във ВАС е за нанесени щети от заповедите на здравния министър Костадин Ангелов.

БХРА: Хотелите оставаха формално отворени, за да не бъдат компенсирани със средства от държавата, но реално не можеха да извършват дейност.

Според БХРА в заповедта на здравния министър ясно личи непознаването на спецификите на сектора. Затварянето на спа центрове, басейни и всички заведения в местата за настаняване е в пълно противоречие на разписаните в Закона за туризма изисквания за тяхната дейност.

Въпреки усилията на хотелиерите да обслужат своите клиенти с доставки на храна и питиета по стаите, това на практика е било невъзможно, а за да смогнат на работата на всеки две стаи е трябвало да се осигури по един сервитьор - т.е. количество персонал, непредвидено дори и при пълна заетост.

"Това заедно със затворените спа центрове доведе до понижаване на нивото на хотелските услуги, откази от резервации и преки загуби за бизнеса, които държавата не компенсира по никакъв начин", заявяват от БХРА и подчертават: Хотелите през последната година бяха буквално оставени да оцеляват "на мускули".