За пореден път туризмът е изключен от Националния план за възстановяване и развитие. Това подчертават от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА).

Въпреки, че допринася за между 11 и 14 на сто от БВП или пряко за една десета от българската икономика и е структуроопределящ сектор за нея, туризмът отново е пренебрегнат за сметка на увеличаване на средствата за иновации.

Ясно е, че новите технологии носят висока добавена стойност, но пък туризмът осигурява работа на 11.8%от заетите у нас, а само пряко постоянно заетите в сектора са над 100 000 души. Именно тяхното препитание се неглижира от пореден кабинет, този път служебния, след като други дейности като овладяване на Космоса и закупуване на хибридни автомобили за полицията и разработване на редица софтуерни приложения са счетени за по-важни от правителството, подчертават от БХРА.

Пеканов за ревизирания План за възстановяване: Не бързането е важно, а качеството

Пеканов за ревизирания План за възстановяване: Не бързането е важно, а качеството

Не воюваме със столицата, но и сме против прекаленото фокусиране в един град, отговори той на обвиненията

Сред приоритетите, които бяха предложени от БХРА за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост бяха програми за енергийна ефективност за намаляване на въглеродния отпечатък на хотелите, развитие на алтернативен и атрактивен туристически транспорт, осигуряване на нови автобуси на ток и електрически влакчета в курортите, изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили и малки туристически лифтове.

Други предложени от бизнеса дейности бяха ремонт на основни публични туристически активи, обособяване на пешеходни зони, подобряване не парковата среда и определяне на площи за нови паркинги в курортите, обновяване на атракциони, възстановяване, консервиране и достъпност на археологични обекти в и около курортите.

В плана, според БХРА, трябваше да бъдат предвидени и мерки за ефективно укрепване на потенциала на туризма чрез дигитализация на процесите, повишаване на устойчивостта на здравната система чрез въвеждане на ваучери за балнео, спа и медикъл туризъм, насърчаване на социалното включване на хора в отдалечени и труднодостъпни региони и защитени територии, в които няма развити други бизнеси освен туризма. От организацията предложиха и цялостна схема за подкрепа на предприятията от туристическия сектор.

Туристическият бранш спешно се включва с предложения за Плана за възстановяване

Туристическият бранш спешно се включва с предложения за Плана за възстановяване

Целта е секторът да бъде включен в стратегическия документ с поне 100 млн. лв.

Нито една от тези идеи, въпреки че бяха представени сериозни проекти и предложения, не намери място в поредния вариант на Националния план за възстановявавне и устойчивост. Действията на служебния кабинет и извън редакцията на документа ясно показаха, че туризмът не е приоритет и на това управление, подчертават от БХРА.

Всички правителства на думи заявяваха голяма подкрепа за туристическия бранш, но действията им не показваха такава. Не се предприеха никакви мерки за защита на сезонните работници и голяма част от служителите в туризма напуснаха сектора, което сега води до невъзможността на част от хотелите да отворят целите си обекти и да обслужат желаещите да почиват заради липсата на персонал. Не се подпомогна бизнеса с евтини кредити за оборотни средства, с предоговаряне на старите задължения, с потребителски заеми за служителите, което доведе до задълбочаване на и без това сложната икономическа ситуация, категорични са от БХРА.