През месец март 2019 година в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37% от тези на българи. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно дейността на местата за настаняване през третия месец на настоящата 2019 година.

Във всички места за настаняване у нас с 3 звезди са осъществени общо 18.4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% от тези на българи.

Местата с 1 и 2 звезди се предпочитат главно от българи. 31.4% от нощувките на българи за март са осъществени именно в тези хотели, мотели, хижи и други. При чужденците този процент е 8.5%.

Според данните на института през месец март в страната са функционирали 1 964 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.4 хил., а на леглата - 116.3 хиляди.

В сравнение с март на миналата 2018 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а на леглата в тях - с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 година, е 873.8 хил., или с 4.9% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. Най-голямо увеличение на нощувките (с 11.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Снимка 422676

Източник: НСИ

Данните сочат още, че броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2019 година се увеличава с 8.1% в сравнение със същия месец на миналата година и достига 432.7 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани, съответно с 9.2 и 7.5%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2019 година, са 294.8 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Престоите на чуждестранните туристи са по-дългосрочни - регистрирани са 137.9 хил. души, които са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 76% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Снимка 422679

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2019 г. е 24.9%, като се увеличава с 0.8% в сравнение с март 2018 година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 33.9%. След тях се нареждат местата за настаняване с 3 звезди - 24%, и с 1 и 2 звезди - 16.1%.

С близо 3% се увеличават местата за настаняване спрямо 2017 година

С близо 3% се увеличават местата за настаняване спрямо 2017 година

Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 50.2 млн. лв., или с 9.6% повече

Приходите от нощувки през март достигат 48.7 млн. лв., или с 8.3% повече в сравнение с март 2018 година.

Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13.0%, така и от чужди граждани - с 3.7%.

Снимка 422681

Източник: НСИ