215.3 хиляди българи са пътували в чужбина през пандемичния февруари месец. Това прави 46.3% по-малко от регистрираните през февруари 2020 година.

Горе-долу с толкова в процентно отношение намаляват и посещенията на чужденци в България за същия месец - с 52.6% по-малко са посетили страната ни в сравнение с февруари 2020 г., по данни на Националния статистически институт.

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 81.7%, "служебна" - с 50.7%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 21.7%, като транзит са преминали през страната ни 131.5 хиляди чужденци, или 54.6% от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 40.7%, но с 56.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни с изключение на посещенията от Чехия, при които има повишение от 76.1% спрямо февруари 2020 година.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 46.9%.

През февруари 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е: с други цели - 64.1%, със служебна цел - 19.5%, и с цел почивка и екскурзия - 16.4%.

Снимка 524844

Източник: news.bg