За месеците юли, август и септември 2017 година общо 1 991.8 хиляди български граждани са реализирали туристически пътувания. Това сочат данни на Националния статистически институт за туристическите пътувания и разходите за туризъм на населението. Статистиката обхваща третото тримесечие на настоящата 2017 година.

7% от инвестициите в България са от туризъм

7% от инвестициите в България са от туризъм

Министерството на туризма създава инвестиционна карта

82.3% от българите, реализирали туристически пътувания за посочения период, са пътували само в страната. 14.5% са пътували само в чужбина, а 3.2% са предприели пътешествие както у нас, така и извън граница.

67.6% от пътуващите у нас са били на почивка или екскурзия. 23.5% са пътували, за да посетят близки, а 3.8% от всички пътуващи са били на работни посещения.
78% от пътуващите българи са били на посещение в чужбина с цел почивка или екскурзия. 14.8% са посетили близки, а 5.9% са били на делово пътуване.

Снимка 324710

Източник: НСИ

В сравнение със същото тримесечие на предишната 2016 година общият брой на пътувалите българи нараства с 31.2%. Пътувалите само в страната са се увеличили с 32.8%, пътувалите само в чужбина бележат ръст с 43.3%. Броят на тези, пътували у нас и в чужбина, обаче намалява с 21.6%. 

За месеците юли, август и септември 948.6 хиляди души или 47.7% от всички пътуващи лица са били на възраст между 25 и 44 години. Това прави тази възрастова група най-често пътуваща като 83.3% от населението в този възрастов диапазон са предприели пътешествие в страната.

Снимка 324712

Източник: НСИ

1.2 млн. чужденци са посетили България през септември

1.2 млн. чужденци са посетили България през септември

Гражданите на Германия идват в страната ни най-често

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 45.9% и 32.6% от всички разходи. След това се нареждат разходите за настаняване и транспорт.

Снимка 324713

Източник: НСИ

През третото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на е 353.36 лв. в страната и 645.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 163.88 лв. в страната и 1 086.27 лв. в чужбина.

България е първа в ЕС по ръст на самолетните пътувания за 2016 г.

България е първа в ЕС по ръст на самолетните пътувания за 2016 г.

Бележим увеличение от 22.5% спрямо 2015 година