Министерският съвет прие Решение за намаляване размера на дължимите концесионни възнаграждения за 2020 г. по договори за концесия за морски плажове, по които са заплатени дължимите концесионни възнаграждения за тази година преди 30 май.

Намалява се и размерът на дължимите концесионни възнаграждения и концесионни плащания за 2020 г. по договори за концесия за морски плажове, за които плащането предстои.

От правителството напомнят, че беше въведено задължение концесионерите на морски плажове да предоставят плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) на поне 50% по-ниски цени спрямо тези за сезон 2019 г.

Даде се и възможност чрез намаляване на концесионното възнаграждение стопаните на морските плажове да се справят със задължението си да осигуряват задължителните дейности по водно спасяване, медицинско обслужване и сериозното завишените мерки за санитарно-хигиенно поддържане на морските плажове.

Намаляването на концесионното възнаграждение е в съответствие с намалението на плажните принадлежности (чадъри и шезлонги) и се прилага само ако концесионерът е изпълнил изискването да предоставя през целия летен сезон 2020 г. плажните принадлежности - чадъри и шезлонги, на цени, не по-високи от заявените от него за сезон 2020 г.

23 плажа у нас ще предлагат безплатни чадъри и шезлонги

23 плажа у нас ще предлагат безплатни чадъри и шезлонги

Ангелкова очаква от 1 юни да отворят заведенията на закрито