Туроператорите обсъждат въвеждането на граждански договори за учителите, които водят деца на екскурзии. Промяната можела да се направи в Наредбата за детските и ученическите екскурзии.

Пред Нова телевизия Теодора Иванова, която е начален учител от години, споделя, че за нея екскурзиите са задължителна част от учебния процес. Тя обяснява, че избират дадена оферта, защото дестинацията има връзка с учебния материал. След като училището сключило договор с определен туроператор, директорът издавал заповед за командироването на учителите, а командировъчните се плащали от туристическата фирма.

Иванова обяснява, че за доходи е трудно да се говори, защото преподавателите са командировани, а парите за дневни и нощувки са за сметка на туроператорите. Затова според нея това не е точно доход.

В бранша все повече се говорело за нелоялни практики.

Аспарух Мачирски, представител на туроператорска фирма, казва, че има училища, с които работят 5-6 оператора, както и такива, които казвали, че работят само с определен. Според него ставало въпрос за комисионни и това било много пошло.

Туроператорите смятат, че така учителите често поличавали пари, за които не се плаща данък. По думите на Мачирски, на българското училище и българския учител не им отива да им се пришива етикет, че са в сивия сектор, както и че провеждат нерегламентирана туроператорска дейност и детският и ученическият туризъм е 80 % в сивия сектор.  

От своя страна директорът на 119-о училище Диян Стаматов коментира, че по принцип на дете в група се отделят между 0,50 и 1 лев за ден.

Според изчисленията на бранша децата, които всяка година пътуват на кратки екскурзии – зелени или бели училища, са 900 000.