Гражданската организация Антикорупционния фонд съобщава, че обществена поръчка на Министерството на туризма за изработване на рекламни видеоклипове за 43 680 лева е предадена в прокуратурата с данни за сериозни процедурни нарушения.

Договорът, подписан от министър Ангелкова, е с единствения неотстранен участник в наддаването, а пълната информация относно изискванията на поръчката е била публична едва четири дни вместо минималния седемдневен срок.

"Законът за обществени поръчки поставя императивно изискване за публикуване на техническите изисквания заедно с офертата, независимо че става дума за малка обществена поръчка с облекчен режим. В такъв случай възложителят е следвало да удължи срока, което не е било изпълнено", посочва правният анализ на Антикорупционния фонд.

Министър Ангелкова обясни, че обществената поръчка за изработване на рекламни видеоклипове, които да представят по най-добрия начин туристическия потенциал на България, е направена изцяло съгласно закона, спазени са всички срокове и процедури по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Това коментира Ангелкова по повод информация, че е подаден сигнал до прокуратурата от Антикорупционен фонд за проверка на изпълнение на обществената поръчка. България е правова държава, има компетентни органи, които при сигнал проверяват процедурата. Министерството на туризма ще им съдейства напълно за това с документи и експертизи, категорична е министърът.

Антикорупционният фонд допълва, че в процедурата са участвали общо четирима участници, трима от които са отстранени от комисията с различни основания. Самата комисия, на база публикуваните протоколи, е назначена със заповед на министъра от 31 юли тоест три дни след изтичане на срока за подаване на оферти, коментира фондът.

Сериозно процедурно нарушение има и в самия договор за възлагане на поръчката, тъй като не е налице изискваното от закона решение на самия министър за определяне на спечелилия изпълнител след проведената процедура.

Липсата на окончателно решение е сериозен пропуск, тъй като означава неприключена процедура по възлагане на поръчката, което от своя страна е задължително условие за подписване на договор.

Решение на министъра за окончателен избор на изпълнител обаче липсва както като правно основание за подписания на 21 август, така и като задължителна публикация в профила на купувача в интернет, допълват от фонда.

"Сключване на договор без правно основание при изразходване на публични средства представлява безстопанственост", се казва в изпратеното до прокуратурата правно становище на фонда.