Наръчник за туристическия бизнес "Как да привличаме и обслужваме български туристи" беше представен в Поморие по време на информационен семинар, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Основните теми в изданието са с акцент върху методите за анализ на туристическия пазар, създаването и управлението на конкретни туристически продукти и маркетингови инструменти.

По време на семинара бяха дискутирани и реални казуси и решения от практиката, съобщи burgasinfo.com.

Специално внимание беше обърнато и на възможностите за сътрудничество и обединение на усилията на общините и бизнеса в Югоизточен район за привличане на повече български туристи.

Пред участниците в срещата бе изнесена и информация за възможностите за финансиране на проекти в сферата на туризма по Оперативна програма „Регионално развитие".

Представители на местната администрация, хотелиерския бизнес, туроператори и НПО в областта на туризма, споделиха своето мнение за необходимостта от реализиране на нови инициативи и съвместни действия на всички заинтересовани страни в района, както и добри практики в привличането на български туристи.

Сред предложените инициативи е създаване на обща портална интернет страница за Югоизточен район с актуална информация за туристическите дейности, засягащи туристически обекти, туристически продукти и атракции, културни инициативи и дейности на изнеса, администрацията и НПО.

Събитието в Поморие е шестият от поредицата информационни семинари за бизнеса в шестте района за планиране в страната, които са част от програмата на МИЕТ за насърчаване на вътрешния туризъм в България.