Работодателите трябва да декларират реалното започване на работа на чужденци, напомнят от Главна инспекция по труда.

Припомнянето е преди началото на зимния туристически сезон, тъй като по време на активен туристически сезон работодателите се опитват да наемат работна ръка от страни извън Европейския съюз.

От ГИТ напомнят, че срокът за деклариране на реалното започване на работа на чуждестранните лица е 7-дневен. Документите трябва да бъдат подадени в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по местонахождение на работното място. Неподаването на подобна декларация е едно от най-честите нарушения, установявани от инспекторите по труда, във връзка със заетостта на граждани на страни извън ЕС в страната.

Редът за предоставяне на разрешение за достъп до българския пазар на труда на сезонен работник се администрира от Агенцията по заетостта. Той е определен в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за прилагането му.

Лицата, получили разрешение за сезонен работник, могат да бъдат наемани само от работодателя, който е поискал и съответно получил разрешението. Те не могат да сменят работодателя си.

По силата на споразумение Главната инспекция по труда получава от Агенцията по заетостта информация за работодателите, поискали разрешения за такъв достъп.

С тези данни се идентифицират обектите на контрол, в които се очаква да бъдат наети граждани на държави извън ЕС, което е предпоставка за упражняване на по-ефективен контрол. Проверки се правят и на работодатели, които са получили отказ от Агенцията по заетостта, с цел да се установи дали чуждестранните граждани не са наети неправомерно.

От трудовата инспекция напомнят, че дори при наемане на работници с цел обучение, те трябва да имат трудов договор, като в Кодекса на труда е регламентиран специален режим.

В зимните и летните курорти през 2017 г. Бяха направени 2437 проверки. Установени са 33 случая на чужди граждани, които работят в страната без разрешение. От ГИТ предупреждават, че ще продължат засиления контрол в курортите.