С 10.5% повече е увеличен общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2016 година в сравнение със същия месец на предходната година, показват данните на НСИ.

Общият брой на нощувките е 643.6 хиляди. Най-голямо увеличение на нощувките (с 16.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, показват данните на националната статистика.

През ноември 2016 г. в страната са функционирали 1 811 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 53.0 хил., а на леглата - 107.0 хиляди.

В сравнение с ноември 2015 г. намалява общият брой на местата за настаняване с 4,7%, но се запазва броя на леглата в тях.

През ноември 2016 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 65.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.9% - на българи.

В хотелите и базите с 3 звезди са нощували 23.7% чужденци и 29.0% - българи. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.1 и 37.1%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2016 г. се увеличават с 9.9% в сравнение със същия месец на 2015 г. Те достигат 346.1 хиляди. От всички пренощували лица 71.5% са българи. По-голямата част от тях (64.0%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 98.7 хил., като 68.4% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2016 г. е 20.8%, като се увеличава с 2.3 процентни пункта в сравнение с ноември 2015 година.

Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.6%. След тях са хотелите с 3 звезди - 20.1%, и с 1 и 2 звезди - 15.6%.

Приходите от нощувки през ноември 2016 г. достигат 33.3 млн. лв., или с 14.0% повече в сравнение с ноември 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 25.8%, така и от български - с 5.6%.

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с европейската статистика на туризма.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.