490 700 българи са реализирали туристически пътувания през първото тримесечие на 2020 г. Това показват данните на Националния статистически институт.

83.3% от тях са пътували само в страната, 14.2% - само в чужбина, а 2.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява с 47.2%.

През първото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 242 800, или 49.5% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 - 44 години - 87.8% от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина е най-голям делът на пътувалите българи на възраст 15 - 24 години - 30.5%.

Българите пътуват по-малко тази година

Българите пътуват по-малко тази година

Пътуване в страната излиза около 200 лв. на лице. В чужбина - 550 лв.

Повечето от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, реализирани в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 48.3 и 43.4% от тях.

През първите три месеца на 2020 г. като самостоятелни са били регистрирани 581 700, или 95.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 98%, а на тези в чужбина - 74.7%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37.4%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 35.2%.

През първото тримесечие на 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 151.75 лв. в страната и 674.37 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 155.45 лв. в страната и 1 237.85 лв. в чужбина.

80% от българите пътуват само в страната

80% от българите пътуват само в страната

Българите масово организират пътуванията си самостоятелно