Намеренията за премахване от плажовете на преместваемите търговски обекти ще създаде неоправдан икономически риск. Това опасение изразиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод подготвяната промяна на правилата за стопанисване на морските плажове в страната.

Преместваемите магазини и заведения работят на пазарен принцип в условията на конкуренция помежду си. Единствената логика за съществуването им е, че към тях има търсене от страна на туристите.

Липсата на обекти за храни и напитки там, където са туристите, може да предостави възможност на фирми и физически лица от сивия сектор да предлагат на плажа нерегламентирани храни и напитки, предупреждават от бизнеса.
Чуждестранните и българските гости, в чиито туристически пакети няма включено изхранване, ще внасят и консумират на плажа храни и напитки, закупени другаде. Това ще ни върне в годините далеч преди 21 век, предупреждават от АИКБ. Според тях това ще се отрази и на конгресния и голф туризма, които привличат в страната ни най-висок клас чуждестранни гости.

Според работодателската организация инициирането на подобни промени трябва да се консултира с представители на бизнеса. Възможно е да се закрият хиляди обекти, което ще намали заетостта в черноморските региони, които в активния летен сезон са източник на препитание за значителен брой сезонни работници и техните семейства.

Това като косвен ефект ще забави устойчивата тенденция за намаляване на безработицата в България, която по последни данни от август 2017 г. е на ниво от 6,2% - по-ниско от средното за страните от ЕС.

От Асоциацията на индустриалците предлагат решение на проблема с недобрата визия на обектите на някои места може да бъде открито чрез въвеждане на типови модули с единна архитектура и/или цветове, а не с тотална забрана на нужни на туристите обекти.