Приходите от нощувки през февруари 2022 г. достигат 54.1 млн. лв., като се увеличават с 53.7% в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от български граждани са 30.0 млн. лв., а от чужди граждани - 24.1 млн. лева. Това съобщи Националният статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2022 г. е 28.2%, като се увеличава с 5.1 процентни пункта в сравнение с февруари 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 39.7%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 26.4%, и с 1 и 2 звезди - 15.7%.

Снимка 570327

Източник: НСИ

През февруари 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 78.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.9% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.0% от нощувките на чужди граждани и 31.2% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 4.7 и 25.9%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2022 г. се увеличава с 15.9% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 316.2 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2022 г., са 231.2 хил. и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 85.0 хил. и са реализирали средно по 3.4 нощувки, като 76.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г., е 793.9 хил., или с 26.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 503.0 хил. нощувки, а чуждите - 290.9 хиляди.

През февруари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 675 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 49.9 хил., а на леглата - 101.2 хиляди. В сравнение с февруари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 0.5%, а броят на леглата в тях - с 3.5%.