Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова и министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписаха договора за предоставяне на 10 млн. лв. по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020".

Европейското финансиране ще е в подкрепа на туроператори и туристически агенции.

Николова заяви, че се очаква до две седмици туроператорите и туристически агенти да могат да кандидатстват по схемата за безвъзмездно финансиране.

Тя увери, че министерството на туризма ще продължи да работи за осигуряване на средства за туристическия бизнес, който и през предстоящата зима няма да може да разгърне потенциала си напълно.

От своя страна Борисов посочи, че Министерството на икономиката вече е предприело редица действия за справяне с последиците от пандемията, като е подкрепило хиляди български компании чрез процедурите за подпомагане на микро-, малки и средни предприятия. Той изрази своето удовлетворение, че ОПИК вече дава възможност и Министерството на туризма да кандидатства като директен бенефициент за подкрепа на туристическия сектор.

Туроператори и туристически агенти излизат на протест

Туроператори и туристически агенти излизат на протест

Заетите в бранша ще изразят недоволството си от пълното неглижиране

С общи усилия успяхме в кратки срокове да договорим тази безвъзмездна помощ за представителите на бизнеса, който е сред най-засегнатите от разпространението на коронавирусната инфекция, подчерта Николова.

Предстои двете министерства да финализират текстовете на условията и да осигурят техническия достъп за подаване на заявленията чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

При старта на кандидатстването няма да е от значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като реалната стойност, която ще получат допуснатите кандидати, ще бъде равна на пропорционално разпределената стойност от 10 млн. лв. спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания общ оборот на всяко предприятие за 2019 г. Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите, както и за оперативен капитал. Те задължително трябва да бъдат извършени след 1 февруари 2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Проектните предложения ще бъдат оценявани не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

Срокът за подаване на проектни предложения ще е най-малко 5 календарни дни.

Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв.

Целта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от кризата с коронавируса за родните микро-, малки и средни предприятия, които извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Проектът ще се изпълнява в 18-месечен срок.