Общият брой на местата за настаняване, през юни 2022 г., се увеличава с 20.1%, а броят на леглата в тях - с 20.6% в сравнение с юни 2021 г., съобщиха от НСИ.

През юни 2022 г. най-посещавани са хотелите и къщите за гости с 4 и 5 звезди (с 10 и повече легла). Тогава в страната са функционирали 3 090 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 131.4 хил., а на леглата - 295.0 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2022 г., е 2 824.7 хил., или със 71.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 1 698.1 хил. нощувки, а българските - 1 126.6 хиляди

Снимка 583659

Източник: НСИ

През юни 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.2% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.9% от нощувките на чужди граждани и 25.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.6 и 27.4%.

Броят на пренощувалите хора в местата за настаняване през юни 2022 г. се увеличава с 49.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 838.1 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през юни 2022 г., са 462.5 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 375.6 хил. и са реализирали средно по 4.5 нощувки, като 73.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2022 г. е 32.4%, като се увеличава с 9.0 процентни пункта в сравнение с юни 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 42.1%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 27.8%, и с 1 и 2 звезди - 18.7%.