50.4% от анкетираните управители на места за настаняване у нас смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. 62.5% от тях имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 52.1% - на нощувката. Това показва проучване на Националния статистически институт за състоянието на туристическия бизнес по време на извънредното положение.

По отношение на наетия персонал 40.8% от ръководителите са предприели като мярка "платен отпуск", следвана от "освобождаване/съкращаване" - 35.4%, и "неплатен отпуск" - 31.7%. От мярката "60/40" са се възползвали 17.6% от мениджърите, а от "дистанционна форма на работа" - 15.1%.

През март 72.2% от управителите съобщават за намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, а 24.5% от тях посочват, че няма промяна.

Туристическият бранш нямало да загине заради коронавируса

Туристическият бранш нямало да загине заради коронавируса

Очакват се още нощувки, докато не се въведе пълна забрана за пътуванията

В краткосрочен план (през следващия един месец) 42.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "до 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 18% от тях - "до 100%", а 38.2% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

Относно бъдещата активност на мястото за настаняване в краткосрочен план 42.6% от ръководителите очакват временно да преустановят дейността си, 35.4% смятат да продължат да работят макар и с намален обем, а 14.6% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение. Едва 6.3% прогнозират да я прекратят.

Масово анулиране на резервации отчита Ангелкова

Масово анулиране на резервации отчита Ангелкова

Възстановяват парите за отменени пътувания до Италия, Испания, Германия, Франция и Румъния