Приходите от нощувки през декември 2023 г. се увеличават с близо 20% спрямо същият месец на предходната година и достигат 89.7 млн. лв., като 62.2 млн. лв. са от български граждани, а 27.5 млн. лв. - от чужди граждани.

Това отчете Националният статистически институт, като са взети предвид обектите с 10 или повече легла. За декември 2023 г. те са общо 2 229, от които хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Обектите са с 63 600 стаи и 132 хиляди легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 0.2%, а броят на леглата в тях - с 3.0%.

Общият брой на нощувките е 995.8 хил., или с 2.9% повече в сравнение с година по-рано, като най-голямо увеличение - със 7.3%, се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 76% от общия брой нощувки на чужди и 46.1% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16.4% от нощувките на чужди и 28.4% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 7.6 и 25.5%.

Снимка 653035

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 4.3% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани със 7.5% и намаление при чуждите граждани с 4.6%. Нощувалите български граждани са 375.8 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки. Чуждите граждани са 117.2 хил., със средно по 2.3 нощувки, като 76.5% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 24.9%, като се увеличава с 0.3 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 33.9%, следват тези с 3 звезди - 24.4%, и с 1 и 2 звезди - 14.8%.

НСИ отчита ръст с 12,8% на приходите от нощувки спрямо ноември 2022 г.

НСИ отчита ръст с 12,8% на приходите от нощувки спрямо ноември 2022 г.

Те достигат 69.1 млн. лв.