Спадът на реализираните хотелски нощувки в България през 2009 година е тройно по-голям от средния за ЕС.

Това сочат данните на Евростат, цитирани от БНТ. В България са реализирани 14,2 млн. нощувки, което е намаление от 16,5 % спрямо 2008 година.

За целия ЕС са реализирани близо 1,5 млрд. нощувки в хотели, или 5 % по-малко от 2008 г., показват данните.

В България по-голямо темпо на намаление има при нощувките на чужденци. На годишна база те намаляват с 19,5 на сто.

За сравнение нощувките на българите са с 8,7% по-малко спрямо година по-рано. От данните става ясно още, че през годината негативната тенденция се задълбочава.

Така например в периода от януари до април е регистрирано намаление от 8% на годишна база, а от май до август, когато е най-силният период за българския туризъм, то вече достига 16,9 %.

В края на годината спадът се задълбочава още повече и за последните четири месеца е 23.4 на сто.

Според информацията на Евростат най-голямото намаление на броя нощувки през 2009 г. е имало в Литва и Латвия.

В Литва хотелите са отчели 2,2 млн. нощувки, което е спад от 23,3 на сто спрямо 2008 година, а в Латвия те са били 2,1 млн., или с 20,4 % по-малко.

Единствената държава, която пък е регистрирала ръст въпреки кризата, е Швеция. През 2009 г. в страната са реализирани 25,9 млн. нощувки, или с 0,1 % повече от година по-рано.

Сред държавите с най-малко намаление са Германия и Великобритания, където хотелите отчитат с под 2% спад, показват данните.

Като абсолютен брой отново най-много нощувки в хотели е имало в Италия и Испания. В Испания те са били над 251 млн., а в Италия - над 237 млн. Двете държави обаче отчитат спад от 6,5 и 4,3 % спрямо 2008 г., съобщават още от Евростат.