10 планински водачи получиха удостоверения за практикуване на тази професия. Министърът на туризма Николина Ангелкова връчи документите на първите 10 души, издържали изпита за придобиване на правоспособността, съобщиха от Министерството на туризма.

Поздравявам ви за успешно положените изпити през януари 2018 г. Това е изключително отговорна, трудна, но и привлекателна професия, заяви министър Ангелкова.

Сигурността на туристите в планината зависи от качествата и уменията на добрия планински водач. Професията дава и много нова, полезна информация за потенциала на България през четирите сезона и като конкурентна дестинация за зимен и зелен туризъм. Даваме документ на професионалистите, които гарантират висококачествени услуги, акцентира още тя.

Удостоверенията са подписани от министъра на туризма. След получаването им техните притежатели трябва да подадат заявление за вписване в Списъка на правоспособните планински водачи. Списъкът е част от Националния туристически регистър, стана ясно от думите на министър Ангелкова. Вписването в него става със заповед на министъра. Правоспособните водачи получават задължителна за упражняването на професията им идентификационна карта.

Изпитите за планински водачи се проведоха според изискванията на специализираната Наредба № 3 към Закона за туризма и се състояха от две части - устна теоретична и практическа по въпросник. Изпитната комисия включи експерти от Министерството на туризма, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, висши училища и браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.

Министър Ангелкова връчи професионалните удостоверения и на втора група от 16 нови екскурзоводи. Те успешно са издържали изпитите за придобиване на правоспособност през ноември 2017 г.

Екскурзоводите полагат писмен тест и устна част - представяне на екскурзоводска беседа по определен маршрут, според изискванията на Наредба № 1 към Закона за туризма.

В изпитната комисия са представители на Министерството на туризма, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Светия синод на Българската патриаршия, Българската академия на науките, висши учебни заведения и на браншови, продуктови и професионални туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър (НТР).

Първите удостоверения за правоспособни екскурзоводи получиха 25 души през ноември 2017 г. Те упражняват професията само след вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, който е част от Националния туристически регистър. За включване в списъка трябва да подадат заявление за това, след което им се издава задължителна за професията идентификационна карта за екскурзовод.