Днес следобед ще превали слабо, главно в източните и планинските райони. Очаквани количества - средно между 1 и 5 л/кв.м., прогнозира НИМХ, съобщи МОСВ.

Възможно е  незначително да се повишат нивата на Дунавските реки, по-сериозни повишения са вероятни по южночерноморските реки и планинските водосбори на Рило-Родопския масив, главно по горното течение на Марица и поречие Места.

Не са изключени локални, поройни наводнения, вследствие на повишената почвена влажност, интензивни валежи и/или действието на нарушители на речния отток.

В събота на отделни места, главно в Северна България и планините, ще превали с количества от 1-2 до 6-7 л/кв.м. В неделя ще превали главно в западните райони, като се очакват 1-5 л/кв.м, в планинските райони локално и повече.

Оперативното звено в МОСВ  продължава да работи в режим на повишено внимание.