1,5 милиарда международни туристи по света са регистрирани през 2019 г., съобщават от Световната организация по туризъм към ООН.

Отчетен е ръст от 4% спрямо предходната година. Прогнозата за 2020 г. е също 4% растеж. През 2019 г. е регистрирана десетата последователна година на растеж на международния туризъм.

Във всички региони е отчетено увеличение на международните туристи през 2019 г. Но несигурността около Брекзит, фалита на Thomas Cook, геополитическото и социално напрежение и спада на световната икономика са причини за забавения растеж през изминалата година в сравнение с данните от 2017 и 2018 г. Това забавяне предимно засяга развитите икономики и конкретно Европа, Азия и Тихоокеанския регион.

Прогнозите са за 3-4% ръст на международния туризъм през 2020 г. Големи спортни събития като Олимпийските игри в Токио и Експо 2020 в Дубай се очаква да окажат положително влияние в сектора.

През 2019 г. Близкият изток е регионът с най-бърз ръст на международния туризъм - почти двойно спрямо средното ниво (+8%). Има забавяне в Азия и Тихоокеанския регион, но над средните равнища (+5%).

Европа, където ръстът също е по-слаб от предишните години (+4%), продължава да води по отношение на броя международни туристи. Континентът е приел 743 милиона международни туристи само през 2019 г. (51% от световния пазар).