30,5% от българите на възраст над 16 г. не могат да си позволят едноседмична ваканция, показват данни на Евростат за 2018 г.

За много хора в ЕС лятото означава ваканция и пътуване. Но 28,3% от населението на ЕС на възраст над 16 г. не може да си позволи една седмица ваканция. За сравнение 2013 г. 39,5% от европейците не са имали възможност за ваканция.

Всеки четвърти европеец не може да си позволи ваканция

Всеки четвърти европеец не може да си позволи ваканция

Едноседмична ваканция далеч от дома остава неизпълнимо желание за 28% от 514 милиона жители на ЕС

България е точно под средното равнище за ЕС.

На дъното са Румъния (58,9%); Хърватия (51,3%); Гърция (51%) и Кипър (51,0%).

От другата страна са Люксембург (10,9% за 2017 г.) и Швеция (9,7%).

През последните години най-голям спад е отчетен в България ( с 35,8% от 2013 г. до 30,5% през 2018 г.) и Полша (спад с 26% от 2013 г. до 34,6 на сто през 2018 г.). Гърция е единствената страна членка, където има увеличение през петгодишния период - с 2% до 51,0% през 2018 г.

През 2011 и 2012 г. съответно 73,3% и 74% от българите не са имали възможност да си позволят едноседмична ваканция.