Към 1 януари 2008 г. 30,8 млн. чужденци живеят в 27-те страни от ЕС. 11,3 млн. души са вътрешни емигранти, т.е. от една страна членка на ЕС отиват да живеят в друга страна, която също е в границите на съюза. Останалите 19,5 млн. души са имигранти от други страни извън Европейския съюз, сочат данните на Евростат.

6,0 млн. души са от други европейски страни, 4,7 млн. идват от Африка, 3,7 млн. - от Азия и 3,2 млн. души са преселници от Северна и Южна Америка. Чужденците съставляват около 6,2% от общото население на ЕС.

Тези данни бяха обявени на базата на статистика на Евростат във връзка с 18 декември - Международен ден на емигрантите.

През 2008 г. най-голям брой чужди граждани са регистрирани в Германия (7,3 млн. души). На второ място е Испания (5,3 млн. души), а след това се нареждат Великобритания (4,0 млн.), Франция (3,7 млн.) и Италия (3,4 млн. души).
Според статистическите данни повече от 75% от общия брой на чужденците в ЕС живеят именно в тези страни.

Изследването на Евростат показва, че в България общият брой на чуждите граждани е 24 хил. души, които съставляват 0,3% от населението на страната ни. 4 хил. души от чужденците у нас са дошли от други страни членки на ЕС, а 21 хил. от чужденците са от страни извън съюза. В България най-много чужденци идват от Русия - 9000 души, Украйна - 2200 и Гърция - 1600 души.

Най-много чужденци в страните от ЕС има от Турция, Мароко и Румъния като те са съответно 2 419 000 турци, 1 727 000 мароканци и 1 677 000 румънци.