Около 7,5 милиона момичета са омъжвани незаконно всяка година. Това разкрива доклад на Световната банка и неправителствената организация Save the Children.

Най-висок е процентът на незаконните бракове с деца в Западна и Централна Африка, където 1,7 милиона момичета са принуждавани да се омъжват всяка година, се пояснява в изследването.

Почти 100 милиона момичета не са защитени от национално законодателство срещу детските бракове.

Авторите на изследването са установили, че сред причините за разпространението на детските бракове са слабото прилагане и липсата на връзка с между националните, традиционните и религиозните закони.

Освен това лидерите на общности често подкрепят детски бракове заради дълбоко вкоренените традиции и вярвания.

Ние няма да видим свят, в който момичетата и момчетата имат еднакви възможности за успех в живота, докато не изкореним детските бракове, каза бившият премиер на Дания Хеле Торнинг-Шмит, която е главен изпълнителен директор на Save the Children.

Според нея, когато момичетата са омъжени на твърде крехка възраст, голяма е вероятността да не завършат образование, да забременеят и да бъдат малтретирани.

Също в Западна и Централна Африка в много държави има бременни деца.