Безработицата в еврозоната и ЕС с рекордно 8-годишно дъно, съобщава Евростат.

Сезонно изгладените данни за февруари 2017 г. показват 9,5% безработица във валутния съюз в сравнение с 9,6% за януари 2017 г. и 10,3% преди една година.

Така еврозоната има най-ниската безработица от май 2009 г.

В ЕС за посочения месец е 8,0% в сравнение с 8,1% през януари 2017 г. и 8,9% за февруари 2016 г. - най-ниското ниво от януари 2009 г.

От Евростат са изчислили, че 19,7 милиона души в ЕС, от които 15,4 милиона в еврозоната са били без работа през февруари тази година. В сравнение с януари 2017 г. броят на безработните е спаднал със 153 хил. в ЕС и 140 хил. в еврозоната. Разликата с февруари 2016 г. е съответно с 1,8 милиона по-малко в ЕС и 1,2 милиона по-малко във валутния съюз.

По страни членки най-ниска безработица има в Чехия (3,4%), Германия (3,9%) и Малта (4,1%). Без промяна най-висока си остава в Гърция (23,1% към декември 2016 г.) и Испания (18,0%).

Безработицата за февруари 2017 г. в България е 6,7%. За същия месец в САЩ е 4,7%.

3,9 милиона младежи в ЕС са безработни през февруари 2017 г. или 17,3% в ЕС и 19,4% в еврозоната.