Средната продължителност на живота в ЕС е 80.9 години през 2017 г., което означава с 0.1 години по-малко от 2016 г., показват данни на Евростат, цитирани от "Политико".

При жените е 83.5 години - 0.1 по-малко спрямо 2016 г., а при мъжете средната продължителност на живота е 78.3 години или увеличение с 0.1 години.

Има спад на продължителността на живота в 11 държави в сравнение с 2016 г. Най-голям спад е регистриран в Люксембург (от 82.7 на 82.1 години), като при жените е най-голямо намалението: една година спрямо 0.2 години при мъжете. След това е Кипър, където е спаднал с половин година до 82.2 г.

В 11 държави е регистрирано увеличение на продължителността на живота - от 0.9 години в Литва до 0.1 години в Белгия, Германия, Холандия, Швеция и Великобритания. В шест държави без промяна.

От събирането на данните през 2002 г. продължителността на живота в ЕС се е увеличила с 3.2 години от 77.7 на 80.9 години (2.6 години при жените и 3.8 г. при мъжете).

През 2017 г. 5.3 милиона души са починали в ЕС - най-високият брой за последните пет десетилетия.

Евростат не може да каже дали намаляването на продължителността на живота е временно и дали ще продължи през следващите години.

Разликата между най-високата и най-ниската продължителност на живота сред страните членки е 11 г. за мъжете и 7.7 г. за жените. При мъжете най-ниска продължителност на живота е отчетена в Латвия (69.8 години) и най-висока в Италия и Швеция (80.8 години). При жените най-ниска е в България (78.4 години), а най-висока в Испания (86.1 години).