Ново проучване на нагласите в Европейския съюз показва спад на оптимизма, ниски нива на доверие наред със засилващи се страхове от загуба на работни места и финансова несигурност.

Изследването е направено в 27-те страни членки във връзка със социално-икономическите последици от пандемията от Covid-19 за гражданите.

В сондажа Living, working and COVID-19 на Eurofound от април много от респондентите съобщават за високи нива на самотност и ниски нива на оптимизъм за бъдещето. Като цяло хората показват спад на благосъстоянието им. Също хората в Общността показват много ниски нива на доверие към ЕС и техните правителства. Много се притесняват също така за работата си и за финансовото си бъдеще като цяло.

Почти 40% се оплакват, че финансовата им ситуация е по-тежка в сравнение с преди пандемията. Почти половината отбелязват, че семействата им не могат вържат двата края, а над половината респонденти казват, че не могат да поддържат стандарта си на живот без доходи. Страховете на хората за финансовото им бъдеще сериозно се различават - от най-ниските нива на притеснения в Дания (10%) до най-високите в България (62%).

През април 2020 г. 46% от респондентите в ЕС са оптимисти за бъдещето им в сравнение с 64%, анкетирани като част от European Quality of Life Survey през 2016 г. Респондентите от най-тежко засегнатите страни от здравната криза (Франция, Италия, Белгия и Испания) са сред всички тези, които са с най-малък оптимизъм за бъдещето и под средните нива в Общността.

На европейско ниво психическото състояние също е на най-ниските нива (по скала от 0-100) сред тези, които не могат да работят заради инвалидност или заболяване (48) и тези без работа (49). Хората на възраст над 50 г. са в по-добро психическо състояние (60) в сравнение с тези на възраст под 35 г. и до 50 г. (съответно 56 и 57).

На европейско ниво 16% от анкетираните също заявяват, че са били самотни "през цялото или почти цялото време" през последните две седмици, като 20% от тези на под 35 г. чувстват същото. Чувството за самотност е най-силно сред анкетираните във Франция (22%) и обратното във Финландия (9%). Това е огромна разлика от проучването през 2016 г., когато само 6% са се чувствали самотни и 4% при тези на под 35-годишна възраст.

Нивата на доверие също са засегнати от коронавируса. Белгия, Италия, Испания и Франция имат доверие към здравните системи над средните нива за ЕС. От друга страна доверието към ЕС е на много ниски нива, особено в посочените четири държави.

В проучването са участвали 85 000 души.