Милиони европейци не могат да отопляват домовете си добре през зимата. Но енергийната бедност в домакинствата е проблем и през лятото, особено в Южна и Източна Европа, съобщава в изследване EDJNet - The European Data Journalism Network.

Двадесет и шест милиона европейци не могат да отопляват домовете си адекватно през зимата, коментира мозъчния тръст OpenExp, мрежа от независими експерти с фокус върху целите на ООН за устойчиво развитие.

Енергийната бедност е определена като неспособност на домакинството да задоволи нуждите си от отопление и охлаждане поради ниски доходи или лошите жилищни условия.

OpenExp се съсредоточава върху домакинствата в затруднено положение - определени поради наличието на данни като най-бедните 20% от европейските домакинства. Следователно всички проценти се отнасят само за тази част от населението.

Швеция, Финландия и Дания са с най-добри показатели пред Австрия и Люксембург. Франция е на 10-то място, точно зад Германия. С най-лоши показатели са България, Унгария, Словакия, Латвия и Португалия.

"Напредъкът, постигнат от страните в Северна и Западна Европа за намаляване на енергийната бедност, може да се дължи на по-строгите стандарти за строителство и на по-добрата финансова подкрепа за най-бедните домакинства", се казва в доклада.

Авторите също така отбелязват разликата в начина, по който се възприема енергийната бедност: ако се разглежда като енергийна материя, тогава действието се фокусира върху субсидиите за ремонтни дейности; ако се възприема изцяло като проблем на бедността, решението е пряка финансова помощ, която позволява на домакинствата да плащат сметките си. В действителност енергийната бедност е смесица от двете.

Относително доброто представяне на скандинавските (и в по-малка степен западните) страни също е свързано с техните климатични условия. "Страните от Северна и Западна Европа са изправени пред риск от зимна енергийна бедност, докато тези на юг и изток също се сблъскват с това явление през лятото", посочва проучването.

В Португалия, например, много бедни домакинства изпитват затруднения да се топлят през зимата, като имат проблеми и през лятото.

Докато изследването подчертава добрите резултати на Швеция, то също така подчертава необходимостта да се обърне внимание на енергийната бедност през лятото, която засяга 7,7% от бедните домакинства в Швеция (при едва 3% и 4% в Обединеното кралство и Ирландия).

Авторите на проучването признават, че липсват данни, които се фокусират върху това често пренебрегвано измерение на енергийната бедност.

Те подчертават неговото нарастващо значение в контекста на все по-многобройните и интензивни топли вълни, причинени от изменението на климата, и подчертават относителната трудност при разглеждането му: "Като се има предвид, че енергийната бедност през зимата може да бъде намалена чрез обновяване и подобряване на изолацията и ефективността на отоплението, енергийната бедност през лятото изисква, наред с други решения, интелигентна комбинация от изолация и техники на пасивно охлаждане", обяснява докладът.

Изграждането на нов така наречен биоклиматичен корпус, който е икономичен по отношение на енергията, означава различни иновации. Например: връщане към двойна архитектура, която насърчава естествената вентилация; засаждане на обилна растителност, за да се избегнат островите на топлина; спиране на подземните паркинги, за да се запази капацитетът за охлаждане на земята.

В този случай усилията трябва да бъдат засилени, за да се постигне амбициозната цел на ЕС за подобряване на енергийната ефективност (с 32,5% през 2030 г.).

ЕП прие нови амбициозни цели за възобновяеми източници и енергийна ефективност

ЕП прие нови амбициозни цели за възобновяеми източници и енергийна ефективност

Енергийна ефективност, възобновяеми източници и управление на Енергийния съюз