Европейската комисия изпрати официално известие до Гърция, в което предупреди властите за нивата на замърсяване в Атина, съобщиха гръцките медии.

Брюксел заяви, че гръцките власти трябва да предприемат действия, за да гарантират добро качество на въздуха и опазване на общественото здраве.

Гърция, според съобщението на Комисията, е в нарушение на европейското законодателство, определящо гранични стойности за замърсители на въздуха, включително азотен диоксид, и особено в Атина, където нивата на NO2 са над определената граница от 2010 г. насам.

"Гърция не успя да осигури спазването на годишната пределна стойност на замърсяването на въздуха в Атина за периода 2010—2014 г. и да изготви план за качеството на въздуха, който да идентифицира необходимите мерки, които да запазят периода на превишаване, колкото е възможно по-кратък", заяви Комисията.

Тя също така предупреди за неуспеха да се наблюдава замърсяването в северния пристанищен град Солун.

Сред другите източници азотният диоксид и други замърсители се произвеждат от трафик, изкопаеми горива и дим от дървесина.

Нивата на смог в много гръцки градове са се повишили през последните години в резултат на увеличената зависимост от камини и печки на дърва като по-евтина алтернатива за отопление на жилища.