Европейската комисия одобри в понеделник Паневропейския гаранционен фонд на стойност до 200 милиарда евро, за да помогне за "смекчаване на икономическото въздействие" от пандемията с коронавируса върху "работниците, бизнеса и държавите".

Комисията заяви, че помощта ще бъде разпределена "координирано" под формата на "дългови инструменти", като заеми и изрази надежда, фондът да бъде "жизнеспособен в дългосрочен план".

Наскоро комисията успешно емитира облигации на стойност 8,5 милиарда евро по инструмента на Европейския съюз SURE за подкрепа на работни места, засегнати от коронавирусната криза.

Коментирайки програмата, комисар Йоханес Хан заяви, че "това е третият път, когато ЕК излиза на пазарите... и трети път получихме силен вот на доверие и подкрепа от инвеститорите. Уверен съм, че ще продължим в същия дух през 2021 г."

Механизмът за върховенството на закона в ЕС влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Механизмът за върховенството на закона в ЕС влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Тя поясни, че той ще влезе в сила, дори и ако Унгария и Полша решат първо да се обърнат към Съда на ЕС