Европейската комисия увеличава финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса.

Съставен е списък от 11 нови проекта, за които ще бъдат отпуснати общо 120 млн. евро от "Хоризонт Европа" - най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.).

Целта е да се подкрепят спешни изследвания относно COVID-19 и неговите варианти.

Финансирането е част от широк спектър от научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостните усилия на EК за предотвратяване, ограничаване и реагиране на въздействието на коронавируса и неговите варианти в съответствие с новия европейски план за готовност в областта на биологичната защита "Инкубаторът HERA".

ЕК проучва пет обещаващи лекарства срещу коронавирус

ЕК проучва пет обещаващи лекарства срещу коронавирус

Скоро те могат да са на разположение за лечение на пациенти в целия ЕС

В 11-те проекта от списъка участват 312 научноизследователски екипа от 40 държави, включително 38 участници от 23 държави извън ЕС.

Много от проектите ще подкрепят клинични изпитвания на нови лечения и ваксини, както и разработването на широкомащабни кохортни изследвания във връзка с коронавируса и на мрежи извън границите на Европа.

Други проекти ще разширят достъпа до научноизследователските инфраструктури, които предоставят услуги или са необходими за обмена на данни, експертен опит и научноизследователски ресурси между изследователите, за да се създадат условия за изследвания за справяне с коронавируса и неговите варианти. Тези инфраструктури включват някои вече действащи, като например Европейската платформа за данни за COVID-19 и Европейските научноизследователски структури в областта на науките за живота.