Европейската комисия идентифицира пет обещаващи лекарства срещу COVID-19.

От ЕК посочват, че скоро медикамените могат да са на разположение за лечение на пациенти в целия Европейски съюз.

Четири от тях са моноклонални антитела, които в момента се разглеждат от Европейската агенция по лекарствата. Петото пък е имуносупресант. Той вече има разрешение за употреба, което може да бъде разширено, така че да включва и лечението на пациенти с коронавирус.

По данни на ЕК петте лекарства са в напреднал етап на развитие и имат голям потенциал да попаднат във финалния списък сред трите нови терапевтични средства, които да получат разрешение за употреба до октомври тази година.

Ново COVID-19 лекарство ограничава инфекцията в рамките на 5 дни

Ново COVID-19 лекарство ограничава инфекцията в рамките на 5 дни

Препаратът обещава да е това, което е тамифлу за грипа

До тогава Комисията ще изготви списък от поне 10 потенциални терапевтични средства на базата на работата на новосъздадената експертна група по вариантите на COVID-19. Подборът ще бъде обективен и научно обоснован, като критериите ще бъдат съгласувани с държавите членки. Тъй като са необходими различни видове продукти за различните групи пациенти и различните стадии и тежест на заболяването, експертната група ще определи продуктовите категории и ще подбере най-обещаващите терапевтични кандидати за всяка категория въз основа на научно обосновани критерии, поясняват от ЕК.

Целта е да се получат поне три нови терапевтични средства, разрешени до октомври, и евентуално още две до края на годината.

Pfizer започва изпитания на ново перорално лекарство срещу COVID-19

Pfizer започва изпитания на ново перорално лекарство срещу COVID-19

Терапевтично средство, което предотвратява репликацията на вируса в клетките

ЕМА ще започне текущ преглед на обещаващите терапевтични средства до края на тази година в зависимост от резултатите от научноизследователската и развойната дейност.

Наскоро ЕК приключи съвместно възлагане на обществени поръчки за моноклонални антитела (казиривимаб и имдевимаб) и успя да стартира повече до края на годината. Първото събитие за намиране на партньори в индустрията относно лекарствата ще бъде организирано на 12—13 юли, за да се гарантира, че след като получат разрешение, те ще могат да се произвеждат в достатъчно количество възможно най-скоро.