Икономическият растеж на България ще се забави до 2,9 на сто през 2020 г. и ще се увеличи до 3,1% през 2021 г. заради по-слабо вътрешно търсене.

Това се отбелязва в Зимната икономическа прогноза 2020 на Европейската комисия за страната ни.

1,2% растеж на еврозоната и 1,4% в ЕС очаква Комисията през 2020 и 2021 г.

1,2% растеж на еврозоната и 1,4% в ЕС очаква Комисията през 2020 и 2021 г.

Европейската икономика ще продължи да отчита умерен растеж, а еврозоната продължава да се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се разшири от 3,1 на сто през 2018 г. до 3,7 на сто през 2019 г., въпреки относително слабото външно търсене и по-голямата несигурност в чужбина. Потреблението остава основен двигател на растежа, предимно през първата половина на годината. Благоприятните условия на пазара на труда и покачването на доходите подкрепят положителната динамика на потребление.

Въпреки че частното потребление се прогнозира да остане ключов фактор на растеж, приносът му за икономическия растеж ще намалее на фона на по-слаб ръст на пазара на труда. Инвестициите е малко вероятно да компенсират по-слабия ръст на потреблението през 2020 г. Прогнозира се малко увеличение през 2021 г.

Инфлацията през 2019 г. е 2,5 на сто. Като фактори се посочват африканската чума по свинете, която увеличи цените на непреработените храни и променящите се цени на горивата. През 2020 г. се очаква инфлация от 2,3 на сто, а през 2021 г. - 1,9%.