Депутатите приеха ново законодателство на ЕС за енергийна ефективност на сградите, което ще помогне на потребителите да намалят своите сметки, а на ЕС-да постигне целта за намаляване с 20% на енергийната консумация до десет години.

Строителните норми на държавите членки трябва да бъдат променени така, че от края на 2020 г. всички новопостроени сгради да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност.

Вече построените сгради трябва да бъдат подобрени, когато това е възможно.

На сградите се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, като същевременно те са най-големият източник на емисии.
Затова подобряването на техните енергийни характеристики ще подпомогне значително постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове.

Директивата определя правилата за енергийните характеристики на новите и вече построените сгради. Държавите членки трябва да предприемат мерки за постигането на тези изисквания при постигане на "равнища на оптимални разходи".

Всички сгради, построени след края на 2020 г., ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност и да бъдат захранвани до голяма степен от възобновяеми енергийни източници.

Част от финансирането на тези промени ще се осъществи със средства от бюджета на ЕС.

Енергийните характеристики на вече съществуващите сгради трябва да бъдат подобрени при извършването на основен ремонт. Това включва подмяна на отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и тези за топла вода, с по-високо ефективни алтернативи.

Директивата бе приета от ЕП като част законодателния пакет за енергийната ефективност. Друг доклад, относно новото оформление на етикетите за енергийна ефективност, ще бъде гласуван на 19 май.

Минималното общо въздействие от директивата за енергийната ефективност на сградите може да доведе до: намаляване с 5-6 % на използваната от ЕС енергия към 2020 г; намаление с 4-5% от общите емисии CO2 на ЕС през 2020 г.

Ще бъдат създадени и 280 000 (до 450 000) нови работни места до 2020 г., основно в строителния сектор, както и във връзка с дейностите за издаване на енергийни сертификати, извършване на одити и инспекции на отоплителни и климатични инсталации.