Европейският парламент и Съветът, подкрепени от Европейската комисия, постигнаха споразумение за бюджета на ЕС за 2019 г., информират от Комисията.

Това споразумение ще бъде потвърдено през следващата седмица по време на последната пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург през тази година. ЕС ще продължи да инвестира в растеж и работни места, изследвания и иновации, студенти и младежта - приоритетите на Комисията "Юнкер".

В ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета за 2019 г.

В ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета за 2019 г.

Европейската комисия трябва да представи ново предложение

В съответствие с предложенията на Комисията от юни и ноември 2018 г. ефективното управление на миграцията и външните граници на ЕС ще останат приоритет в бюджета през следващата година.

Преговарящите договориха 165,8 милиарда евро поети задължения и 148,2 милиарда евро плащания.

Близо половината от парите - 80,5 милиарда евро  - ще са за укрепване на европейската икономика, трудовата заетост и конкурентоспособността. Например, 12,2 милиарда ще отидат за програмата "Хоризонт 2020", а 3,8 милиарда евро ще подкрепят инфраструктурната мрежа. 57,2 милиарда евро през Европейски структурни и инвестиционни фондове ще помогнат за намаляване на икономическата пропаст между страните членки.

ЕС ще подкрепи младите хора по няколко различни начина. 2,8 милиарда евро ще бъдат отделени за "Еразъм" - програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Европейският корпус за солидарност ще открие възможности за доброволчество или работа по проекти в родните държави или чужбина със 143 милиона евро.

Европейските фермери ще бъдат подпомогнати с 59 милиарда евро.