Европейският съюз представи план за "ограничено" споразумение за свободна търговия със САЩ, съобщава Европейската комисия.

Комисията прие предложения за указания за водене на търговските преговори със Съединените американски щати: едно - относно оценяването на съответствието и второ - относно премахването на митата върху промишлените стоки.

Юнкер: Споразумението с Тръмп бе пред провал

Юнкер: Споразумението с Тръмп бе пред провал

Въпреки трудностите двамата се договориха за край на търговската война

Тези преговори се основават на съвместното изявление, договорено от председателя Юнкер и президента Тръмп миналия юли.

Европейската комисия публикува проектомандатите едновременно с изпращането им на държавите членки на ЕС. Сега държавите членки трябва да дадат зелена светлина на предложенията, за да могат преговорите да започнат.

Указанията за водене на преговори, представени от Комисията на Съвета, изпълняват съвместното изявление от 25 юли и обхващат две потенциални споразумения със САЩ.

Търговско споразумение, изцяло посветено на премахването на митата върху промишлените стоки, с изключение на селскостопанските продукти.

Юнкер при Тръмп: ЕС постигна повече, отколкото се надяваше

Юнкер при Тръмп: ЕС постигна повече, отколкото се надяваше

Европа отговори на натиска с натиск...

Второто споразумение относно оценяването на съответствието ще спомогне за постигане на целта за премахване на нетарифните пречки, като улесни доказването от страна на фирмите, че техните продукти отговарят на техническите изисквания от двете страни на Атлантическия океан.

За да дадат тласък на одобрената работна програма, комисар Сесилия Малмстрьом и търговският представител на САЩ Робърт Лайтхайзър проведоха четири срещи в качеството си на съпредседатели на изпълнителната работна група ЕС — САЩ, създадена през юли 2018 г. Бяха проведени и още няколко срещи между представители на двете страни на ниво висши държавни служители и на експертно ниво.

ЕС вече е въвел в действие редица аспекти от съвместното изявление от юли. Например вносът на соя от САЩ за Европейския съюз е нараснал със 112 % в периода от юли до декември 2018 г., в сравнение със същия период миналата година. Сега Съединените щати са най-големият доставчик на семена от соя за Европа и скоро ще могат да разширят допълнително своя пазар след решението на Европейската комисия да стартира процеса по разрешаване на употребата на семена от соя от САЩ за биогорива. Последните данни показват също скок на доставките на втечнен природен газ от САЩ през октомври и ноември 2018 г. ЕС е определил няколко области, в които доброволното сътрудничество със САЩ по регулаторни въпроси би довело до бързи и значителни резултати.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви, че двете предложения за указания за водене на преговори ще дадат възможност на Комисията да работи по премахването на митата и нетарифните пречки пред трансантлатическата търговия с промишлени стоки, което е главна цел на съвместното изявление от юли.