Съветът на ЕС прие работната рамка за налагане на рестриктивни мерки в отговор на непозволените сондажни дейности на Турция в Източното Средиземноморие, информират от Съвета.

Рамката позволява налагане на санкции на физически и юридически лица, които са отговорни или са замесени в незаконни сондажни дейности в Средиземно море.

Турция "скочи" на ЕС за Сирия и Кипър

Турция "скочи" на ЕС за Сирия и Кипър

След изявлението на ЕС, което осъди турските действия

Санкциите ще включват забрана за пътуване на територията на ЕС и замразяване на активите на лица и компании. В допълнение граждани на ЕС или компании от Общността няма да могат да отпускат средства на санкционираните.

Рамката позволява налагане на санкции на лица и компании, които са отговорни за сондажни дейности, които се извършват без разрешението на Кипър в териториалните води на острова, изключителната икономическа зона или континенталния шелф. Налагане на санкции на лица и компании, които осигуряват финансова, техническа и материална подкрепа за споменатите горе сондажни дейности.

ЕС изготвя конкретни санкции срещу Турция заради сондажи до Кипър

ЕС изготвя конкретни санкции срещу Турция заради сондажи до Кипър

Подготвя се конкретен списък с физически и юридически лица