Държавните глави и правителствените ръководители на ЕС приеха Декларацията от Сибиу за бъдещето на ЕС. Декларацията е приета на среща на върха в Сибиу, Румъния.

В нея са заложени 10 ангажимента на Общността:

"Ние, лидерите на Европейския съюз, се събрахме в Сибиу, за да обсъдим и очертаем нашето общо бъдеще.

След няколко седмици европейците ще изберат своите представители в Европейския парламент, четиридесет години, след като за първи път упражниха това основно право. Европа, обединена отново в мир и демокрация, е само едно от многото достижения. От създаването си Европейският съюз, воден от своите ценности и свободи, носи стабилност и просперитет — както навсякъде в Европа, така и отвъд нейните граници. През годините той се превърна в основен фактор на международната сцена. Обединявайки около половин милиард граждани, с конкурентоспособен единен пазар, Европейският съюз е лидер в световната търговия и формира глобалната политика.

Снимка 422488

Източник: ЕПА

Потвърждаваме увереността си, че единни ще бъдем по-силни в този свят, изпълнен с растяща несигурност и предизвикателства. Съзнаваме отговорността си като лидери да направим нашия Съюз по-силен, а нашето бъдеще — по-светло, като признаваме европейската перспектива за другите европейски държави. Ето защо днес единодушно приемаме 10 ангажимента, които ще ни помогнат да посрещнем тази отговорност:

Ще застанем зад една единна Европа — от изток до запад, от север до юг. Преди тридесет години милиони хора се пребориха за своята свобода и за единство и разрушиха желязната завеса, която десетилетия разделяше Европа. Няма място за разделяния, които работят против нашия колективен интерес.

Ще останем единни въпреки всичко. Ще се подкрепяме взаимно в трудни времена и винаги ще бъдем единни. Можем и ще говорим с един общ глас.

Ще търсим винаги общи решения, като се вслушваме един в друг в дух на разбирателство и уважение.

Ще продължим да защитаваме начина си на живот, демокрацията и върховенството на закона. Неотменимите права и основните свободи на всички европейци бяха завоювани с борба и никога не трябва да се възприемат като даденост. Ще поддържаме нашите общи ценности и принципи, залегнали в Договорите.

Снимка 422486

Източник: ЕПА

Ще насочваме усилията си натам, където те са най-необходими. Европа ще продължи да бъде "голяма по големите въпроси". Ще продължим да се вслушваме в проблемите и надеждите на всички европейци, като доближаваме Съюза до неговите граждани, и ще работим подобаващо, с амбиция и решимост.

Винаги ще се застъпваме за принципа на справедливост, било то на пазара на труда, в социалната сфера, в икономиката или в цифровата трансформация. Ще продължим да намаляваме различията между нас и винаги ще помагаме на най-уязвимите в Европа, поставяйки хората над политиката.

Ще намерим средствата, с които да отговорим на нашите амбиции. Ще осигурим на Съюза средствата, необходими за постигане на неговите цели и провеждане на неговите политики.

Ще осигурим бъдещето на следващите поколения европейци. Ще инвестираме в младите хора и ще изградим пригоден към бъдещето Съюз, който може да се справи с най-належащите предизвикателства на 21-ви век.

Ще защитаваме нашите граждани и ще гарантираме тяхната безопасност, като залагаме на нашата мека и твърда сила и работим с международните си партньори.

Европа ще бъде отговорен глобален лидер. Предизвикателствата, пред които сме изправени, засягат всички нас. Ще продължим да работим с нашите партньори по света, за да поддържаме и изграждаме един основан на правила международен ред, да използваме максимално новите търговски възможности и заедно да се справяме с глобални проблеми, като опазването на околната среда и борбата с изменението на климата.

Решенията, които вземаме, ще следват духа и буквата на тези 10 ангажимента. Съюзът днес е по-силен от Съюза вчера и искаме да продължим да го правим все по-силен и утре. Това е нашият ангажимент към бъдещите поколения. Това е духът на Сибиу и на един нов Съюз от 27 члена, готов да прегърне бъдещото си като едно цяло".