Полицията е арестувала 8 души и е върнала над 4600 археологически предмета по време на операция на "Европол", която засегна и България. Част от престъпната група е заловена у нас, предаде Heritage Daily.

Бандата е прекарвала ценните предмети през Германия като тяхна транзитна страна и е транспортирала предметите до Обединеното кралство от частни транспортни оператори.

Операцията е била проведена от Главна дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на България заедно британската столична полиция и германската държавна криминална полиция на Бавария като част от операция с име MEDICUS.

Общата стойност на заловените предмети надхвърля няколко милиона евро за продажба на законния пазар за изкуства във Великобритания.

Съществуването на такива стоки обаче невинаги не е официално известно, следователно прпизходът им може да бъде фалшифициран. Това повдига въпроса за легитимността на предметите, продадени чрез аукционните къщи във Великобритания и дали произходът е правилно проверен за автентичност.

Повечето възстановени предмети датират от римския период и са разграбени от римските военни лагери и древните крепости в Северна България.

Сред жертвите на трафик са керамика, погребални урни, лампи, стрели, копия и древни монети.

Няколко артефакта датират още от бронзовата епоха, ранната желязна епоха, Средновековието и Османския период.