Съдът на Европейския съюз взе решение, с което ограничава географски "правото на изтриване" или "правото да бъдеш забравен" от Общия регламент за защита на личните данни.

Решение ще има по-широко отражение върху регулацията в интернет.

Евросъдът постанови, че "правото да бъдеш забравен" не може да се прилага извън Европейския съюз. Френските власти се опитваха да принудят Google и други търсачки да премахват линкове към потребители на глобално ниво. Решението по-детайлно определя границите на "правото да бъдеш забравен", което е в основата на законите, свързани със защитата на личните данни в интернет. Стандартът, който е създаден през 2014 г., може да бъде използван за принуждаване на Google и други търсачки да изтриват линкове към сайтове, новинарски статии и база данни, които включват лична информация, която се възприема като стара, не е в публичен интерес или неуместна.

Решението вероятно ще доведе до международен спор относно силата на европейското законодателство извън 28-членния блок. Съдът обяви, че Европа не може да налага "правото да бъдеш забравен" в държавите, които не са признали закона.

Съдебното решение не може да се обжалва и националните съдилища в ЕС трябва да го спазват.

Според съда "правото да бъдеш забравен" "не е абсолютно право".

Google приветства решението.