Общият съд на ЕС отхвърли жалбите на операторите на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" срещу правилата на Общността за газа, приети миналата година. Съдът отбеляза, че правилата не ги засягат.

"Северен поток 2", изграждан от руския "Газпром" за увеличаване на директните доставки до Европа, ще пренася газ от Русия до Германия под Балтийско море.

Операторите внесоха жалба в базирания в Люксембург Общ съд с искане за отмяна на поправка в газова директива на ЕС, която включва изискване газопроводите да не се притежават пряко от доставчиците на газ и най-малко 10% от капацитета да е достъпен за трети страни.

САЩ: Ще има санкции за "Северен поток 2"

САЩ: Ще има санкции за "Северен поток 2"

Русия ще завърши газовото трасе

С днешните си определения Общият съд отхвърля тези жалби като недопустимиОбщият съд констатира, че изменителната директива не засяга пряко нито Nord Stream 2 AG, нито Nord Stream AG.

Швейцарското дружество Nord Stream AG, в което 51-процентен дял има руското публично акционерно дружество "Газпром"1 , притежава и експлоатира газопровода "Северен поток" (обикновено наричан "Северен поток 1"), по който се пренася газ между Виборг (Русия) и Лубмин (Германия), близо до Грайфсвалд (Германия). Строителството на газопровода завършва през 2012 г., като се предвижда той да бъде експлоатиран в продължение на 50 години.

Германия отказа на Москва изключване на „Северен поток 2” от европейските регулации

Германия отказа на Москва изключване на „Северен поток 2” от европейските регулации

Руската страна обжалва...

Швейцарското дружество Nord Stream 2 AG, което е изцяло собственост на руското публично акционерно дружество "Газпром", се занимава с проектирането, строителството и експлоатацията на газопровода "Северен поток 2", който е успореден на газопровода "Северен поток 1". През януари 2017 г. започват работите по покриването с бетон на тръбите на този газопровод.

На 17 април 2019 г. Парламентът и Съветът приеха изменение на директива относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Тази директива влиза в сила на 23 май 2019 г. и по принцип държавите членки трябва да са я транспонирали в националното си право не по-късно от 24 февруари 2020 г.