Мнозинството германци искат по-тесни отношения с Русия и Китай, показва социологическо проучване на Pew, което е предимно за американско-германските отношения.

69 на сто от анкетираните биха искали Германия да си сътрудничи по-тясно с Русия, а 67 на сто - с Китай.

Докато 70% от американците заявяват, че САЩ трябва повече да си сътрудничат с Германия, едва 41 на сто от германците биха искали това със Съединените щати.

Всеки седми американец е на мнение, че американско-германските отношения са "добри". Само 24% от германците са съгласни с тази констатация. 73% от германците смятат, че отношенията със САЩ са "лоши", докато при американците процентът е на ниво 25 на сто.

72 на сто от германците искат по-голяма независимост от САЩ що се отнася до външната политика.

Гражданите на САЩ искат най-вече да си сътрудничат повече с Великобритания (78 на сто); Франция (73 на сто), Германия (70 на сто), Китай (59%) и Русия (35%). При германците картината е следната: Франция (82%); Русия (69%); Китай (67%), Великобритания (55 на сто) и САЩ (41%).