Гръцките профсъюзите в публичния сектор призоваха за обща стачка с искане за повече мерки за защита по отношение на пандемията, повече условия за наемане и напускане на труда, заплати и пенсии, съобщават гръцките медии. 

Основни синдикати от сектора на персонала на държавните болници (POEDIN) и учители (OLME) се присъединиха към стачката, докато синдикатите на работниците на средствата за обществен транспорт ще преустановят работата.

Основните искания на синдикалистите са увеличение на разходите за обществено здраве и наемане, безплатни тестове за Covid-19, където е необходимо, и безплатни средства за лична защита

Те настояват още за защита на уязвимите групи, масово наемане в образованието и до 15 ученици на училищен клас, без намаляване на заплатите на работниците, премахване на гъвкави, наемни и ротационни работи, без уволнение на работници по договор, както и за отмяна на "таксата за солидарност" и за държавните служители.

Синдикатите искат и отмяна на единния данък върху собствеността, както и намаляване на данъка върху добавената стойност с максимум 15%.

Те призовават да се отменят законите, които ограничават демонстрациите и законите за стачката, които изискват 50% + 1 глас от синдикалистите.