Националният оперативен щаб на Хърватия взе решение да ограничи транзитния превоз през територията на страната. Решението влезе в сила от вечерта на 19 март 2020 г. и ще се в прилага в рамките на следващите 30 дни.

Товарните моторни превозни средства (МПС), които преминават транзитно през Хърватия, могат да влизат в страната само през следните ГКПП:

- На границата със Словения - ГКПП Брегана и Мацель;

- На границата с Унгария - ГКПП Горичан и Дубошевица;

- На границата с Босна и Херцеговина - ГКПП Нова Села, Стара Градишка и Славонски Шамац;

- На границата със Сърбия - само през ГКПП Баяково.

През територията на Хърватия всички МПС ще се движат в полицейски конвой, като почивки и зареждане с гориво ще се осъществяват само на предварително определени за целта места.

Посолството ни в Загреб остава в готовност да окаже съдействие на български граждани в случай на възникнала необходимост.