Правителството на Холандия подготвя закон, който да разреши евтаназията на хора, които смятат, че "животът им е завършен" без непременно да са терминално болни, съобщи BBC.

През 2002 г. Холандия стана първата страна, която узакони евтаназията, но само за пациенти, за които е преценено, че търпят непоносими страдания без да има надежда за излекуването им.

За подготвяната промяна двамата министри – на здравеопазването и правосъдието, пишат, че на хората, които "са направили обмислена преценка, че животът им е завършен, трябва да се позволи, съгласно строги и грижливо формулирани критерии, да сложат край на този живот по достоен за тях начин".

Това предложение преди всички ще предизвика нова вълна от недоволство от страна на критиците на евтаназията, които смятат, че практиката доби обхват, далеч по-голям от първоначално очертания.
Според тях определението „непоносими страдания” е започнало да се тълкува толкова широко, че включва с себе си вече не само терминални случаи, но и редица психически отклонения, старческото слабоумие и други заболявания.

В средата на миналия месец бе съобщено, че в Белгия за пръв път бе евтаназирано дете. Белгия засега е единствената държава в света, където законът дава тази възможност.

Политиката по отношение на евтаназията се ползва с голяма поддръжка сред холандското общество, а броят на пациентите, които по собствено желание се разделят с живота с помощта на медици, ежегодно нараства. Разширява се и кръгът от медицински лица, които са готови да оказват съдействие в този процес.

През 2015 година в Холандия са регистрирани 5516 случая на евтаназия. Броят е 3.9% от всички смъртни случаи в страната за годината.

Очаква се законопроектът да бъде представен в окончателен вид през втората половина на 2017 година.